MENU
< Zpět

Úhyn ryb

Jak se zachovat, když se potkám s úhynem ryb

Už několikrát jsem byl mými přáteli, kolegy a dalšími tázán, jestli jsem se někdy setkal s nějakou ekologickou havárií, při které uhynuly ryby. Vždy jsem jim říkal, že jsem naštěstí nikdy takovou havárii neviděl. Setkal jsem se s ní pouze při studiu, kdy jsem byl učen, jak se při takové situaci profesionálně zachovat. Proto jsem si říkal, že by bylo dobré ostatním vysvětlit, jak postupovat, pokud se do takové situace dostanou.

Nejprve je nutné vyhnout se styku s vodou. Nevíme, jaká látka způsobila otravu, ale zdraví naše i ostatních je na prvním místě. Následně je nutné úhyny co nejrychleji nahlásit. Správně by se vše mělo řešit přes vodoprávní orgán, ale kdo z nás nosí u sebe tato čísla. Nejlepším řešením je zavolat na hasičský záchranný sbor, který je v některých případech schopen omezit rozsah havárie (hlavně na tocích nainstalovat norné stěny) a navíc předá informace dál. Na místě je dobré počkat na příjezd přivolaných orgánů. Dobré je sledovat průběh situace, abychom případně byli schopní popsat průběh odborníkům (chování ryb a dalších živočichů, zbarvení vody, atd…). Pokud máme tu možnost není na škodu pořídit několik fotek.

Přivolané orgány vyhodnotí postup pro minimalizaci škod. Nejčastěji hasiči instalují norné stěny, které zachytávají lehké látky plovoucí na hladině. Poté je na řadě toxikologické vyšetření, při kterém se odebírají vzorky na laboratorní šetření (voda, uhynulé ryby, mikroorganismy, sedimenty, rostliny, atd…) a provádějí se některá měření (nasycenost kyslíkem, teplota, pH, atd…).

V posledních letech se počet nehod snižuje (především díky vyspělejším technologiím čištění odpadních vod), ale stále se nedaří objasnit a usvědčit viníka v 50-60 % případech. Největším nepřítelem objasnění otrav je čas. Na tekoucích vodách se znečištění rozředí nebo odteče, a proto není možné nic vyšetřit. Pokud se náhodný kolemjdoucí zachová dle těchto instrukcí, je vyšší pravděpodobnost objasnění a potrestání viníka. Pokud se viník prokáže, je povinen nahradit způsobené škody.

 

 

Havarijní úhyn ryb na Labi nedaleko Nymburka

Nainstalovaná norná stěna při úniku nafty ve Valašském Meziříčí (2016)