MENU
< Zpět

Poděkování majitele firmy a autora projektu

Včera 19.3.2014 se nám podařilo prodat několik prvních kartonů nápojů Smarty. Protože poprvé je vždy jenom jednou, považuji při této příležitosti za vhodné poděkovat určitým lidem, kteří se na vývoji, výrobě a propagaci nápoje nejvíce podíleli.
Je to rozhodně firma Holma s.r.o., především Jarda Dostalík. Bez naší spolupráce a jejich stovek hodin strávených na našem projektu včetně testování ve Vídni bychom nebyli pravděpodobně schopni nápoj vyvinout, natož začít vyrábět.

Panu doktoru Fořtovi, který dával dohromady základní recepturu a který nám byl vždy nápomocen při úpravě po mnohých méně povedených testováních. Vždy při tom velmi dbal na to, aby se nezměnila funkčnost nápoje.
Jednoznačně zaměstnancům laboratoří vídeňského Akrasu, kteří s námi velmi trpělivě nápoj vyvíjeli a testovali ho po dobu téměř celého jednoho roku.
Dále děkuji grafičce Tereze Talichové, s kterou jsem našel společnou řeč. Ona dokázala ze značky Smarty vytvořit reprezentanta, který odpovídá přesně tomu, co nápoj svým zákazníkům nabízí.
Samozřejmě též šéfovi kralupských stáčíren panu Kubíkovi, jenž mi předal mnoho zkušeností, které načerpal za dvě desetiletí práce v tomto byznysu.
Patří sem jistě i Magda, která nám po určitou dobu předávala tolik důležité know-how.
Dále všem členům Smarty týmu, kde každý má svou důležitou roli. Avšak určitě na prvním místě z nich Michalu Zapletalovi, mému byznys partnerovi a spolumajiteli naší firmy. Spolu jsme se cca před 2 roky pro tento projekt rozhodli a následně ho společně rozvíjeli do dnešní podoby.
Rozhodně nesmím zapomenout na Claudii a Ondru Zapletalovi, kteří mi konečně vysvětlili, co to je Facebook, a naučili mě na něm i pracovat. ☺
Dále agentuře Comtech a mnohým jejím zaměstnancům, s kterými úzce spolupracujeme. A Tomáši Pochopovi a jeho společnosti BPR, při jejichž akci jsme se poprvé veřejně prezentovali.
V každém případě a v neposlední řadě své partnerce Libuši Šmuclerové, která mi při uvedení mého nápadu „na svět“ byla vždy oporou. A která se mnou vždy ráda konzultovala mé postupy stejně jako různé kreativní nápady… A to přesto, že to asi dvakrát „téměř vedlo k rozchodu“. ☺
A nakonec děkuji všem lidem, kteří mě v uskutečňování mých cílů v tomto projektu různými způsoby podporovali, kteří pomáhali s „maličkostmi“ a kteří se mnou sdíleli mou vášeň pro vytvoření nové značky, jež má být pro lidi potřebná a jež dá lidem to, co žádná jiná.

Díky Vám všem.
Dominik Hašek