MENU

Podporujeme

Podporované projekty

#Onchrání

logo_usporne  vceli_louka-logo_final  vodníci  Zlatá_Včela_final   zlata-srnci-trofej1ciste_beskydy  
 
 
 

Podporované projekty

#Onbaví 2017

Šek Racek Šek Masaryk Šek Ostrov Šek Kutná Hora Šek Kroměříž Šek Chomutov Šek pomozte dětemŠek_Ustí

 

 

 

Martin „MAVERIK“ Zikmund

Martina jsme si vybrali pro spolupráci proto, že se jako my, přes svůj handicap životem a sportem baví. A také proto, že neustále hledá výzvy a cíle, které chce pokořit. Jeho nadšení a odhodlání je nabíjející.

martin ZikPoprosili jsme Martina, ať se osobně představí i Vám.

Jmenuji se Martin Zikmund. Narodil jsem se v roce 1982 na Mělníku. Od malička bojuji s handicapem, který porážím. Bavím se životem podle svého a nepřipouštím si slovo „Nejde“. Vystudoval jsem střední školu se zaměřením na Veřejnou správu. Odmaturoval a věděl, že tohle mě bavit nebude. Svůj čas plně věnuji sportu, práci a přátelům. Nyní pracuji v administrativě v přepravní společnosti. Každý den se setkávám s jiným problém, který musím vyřešit a je to zábava. Relaxuji sportem, který naplňuje můj život od A do Z. Sport byl, je a bude, vždy součástí celé rodiny. Můj taťka byl sportovec a já se vždy snažil jít v jeho stopách. Nemohl jsem hrát fotbal jako on, proto jsem si vybral jiné sporty. Florbal, golf, sledge hokej, handbike, streetdance a nakonec i ten běh. Nikoho by asi nenapadlo, že člověk s handicapem jako já bude běhat. Sportuji celý rok a každý den. Motivaci nepotřebuji hledat, vytváří se mi sama. Stačí se podívat okolo sebe a vidím ji. Vidím ty spadlé brady lidí okolo mě, když mě někde potkají na závodech, zápasech, nebo jen tak na projížďce na handbiku. Jejich výraz je jasný. Hraji sledge hokej za tým, který miluji od dětství, florbal mi přirostl k srdci na škole. Miluju kolo, proto využívám handbike na vyčištění hlavy v přírodě. Golf na trénink švihu na hokej. Streetdance na zábavu a protažení těla. Běh na sáhnutí si na dno a utvrzení, že to co dělám, nedělám jen pro sebe, ale i pro ostatní. Plním si své sportovní sny a cíle. Provází mě úspěchy i neúspěchy. Úspěchy mě těší, neúspěchy motivují, být příště lepší.

Svůj cíl vidět svoji rodinu dojatou nad mým úspěchem jsem si již splnil. Nyní je na řadě sen o běžeckých závodech mimo Evropu. Plánů a akcí je spousta.

„Život se dá užívat i s handicapem“

mar marr mart martin Martttt

Více informací o Martinovi zde: http://www.martin-zikmund.cz/ 

 

Poslání Modrých dveří

Modré dveře se řídí zásadou, že život je nejvyšší hodnotou člověka a má svůj význam v jakékoli podobě, proto je třeba jej rozvíjet a chránit.

Cíle Modrých dveří:

  • podpora všech forem zdraví s nejvyšším důrazem na zdraví duševní
  • podpora destigmatizace osob s handicapem různých forem ( například propojováním aktivit pro osoby zdravé a handicapované)
  • pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce pro děti, mládež, dospělé i seniory, dále pak volnočasové aktivity pro děti, mládež, dospělé i seniory
  • vykonávat prevenci sociálně patologických jevů, poskytovat sociální služby, služby klinického psychologa a psychologické a psychoterapeutické služby pro veřejnost

modre-dvere-foto

TERAPEUTICKÉ CENTRUM MODRÉ DVEŘE

V naší organizaci se řídíme těmito hodnotami: ROVNOCENNOST, PROFESIONALITA, BEZPEČÍ, STABILITA, SPOLUPRÁCE, KOMPLEXNOST. Uplatňujeme BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍ PŘÍSTUP.

Jako jedni z průkopníků reformy psychiatrické péče v ČR lpíme na komplexnosti našich služeb a jejich vzájemném propojování.

Provázanost sociální práce, psychologické a psychoterapeutické práce je nezbytným předpokladem pro kvalitní a účinnou práci s klientem a jeho nejbližším okolím. Celý námi nabízený systém služeb je prostupný, služby jsou kombinovatelné, a proto je Terapeutické zařízení Modré dveře unikátní. Klient může obdržet různé druhy pomoci od poradenství, před specifickou terapii až po pracovní nácvik a hledání práce pod jednou střechou.

Multidisciplinární tým zahrnuje sociální pracovníky, psychoterapeuty, psychology a psychiatrickou sestru, spolupráce se zdravotní oblastí je zajištěna ambulantním psychiatrem. Pracovníci společně konzultují situaci klienta z úhlu zdravotního (medikace), sociálního (rodinné zázemí a sociální fungování) a psychologického (porucha, nastupující krize).

Všechny poskytované služby vedou k posílení prevence patologických stavů u psychiatricky nemocných osob, řešení psychických i sociálních obtíží klientů a pečujících osob.

Naše nabídka zahrnuje:

Sociální služby

Sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služba určené pro osoby s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem. Tyto služby jsou ze zákona o sociálních službách bez úhrady klienta. Další bezplatnou službou pro osoby v obtížné sociální situaci je odborné sociální poradenství (Sociální poradna). Postup k přijetí naleznete na odkazu Sociální služby.

Krizová pomoc

Tato služba je otevřena pro všechny v psychické krizi. Náleží k sociálním službám a je pro klienta anonymní a bez úhrady. Otevřena je každý pracovní den od 8 do 16.30 i bez předchozího objednání.

Psychoterapie

Individuální, párová, rodinná či skupinová psychoterapie pod vedením zkušených terapeutů. Tato služba je za úhradu. Otevřeno je od 8:00 do 16.30 hodin každý pracovní den pouze po předchozím telefonickém objednání.

Klinický psycholog

Vyšetření, diagnostika klinického psychologa. Pouze pro klienty VZP, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, Revírní bratrské pokladny a Vojenské zdravotní pojišťovny. Otevřeno každý pracovní den od 8.00 do 16.30. Návštěvu je nutné domluvit předem.

Volnočasové aktivity

A společenské akce – naše centrum je místem, kde se potkávají lidé s psychickými potížemi a lidé zdraví.

Kavárna Modré dveře

Je provozována naší partnerskou firmou SIVEK HOTELS. Pomáhá nám v začleňování lidí s handicapem do pracovního procesu. Kavárna nabízí příjemné posezení u kávy či skleničky vína, v letních měsících je otevřena zahrádka jak pro rodiče s dětmi, tak pro posezení s přáteli.

www.modredvere.cz

DARUJ NEPOTŘEBNÝ PÁR BOT TOMU,
KDO JE SKUTEČNĚ POTŘEBUJE

Boty. Známe je v tisícovkách barev, stylů, značek. Boty si dnes můžete objednat jedním kliknutím na internetu a rozbalit hned druhý den. Přesto je na naší planetě mnoho lidí, kteří boty na svých nohách nikdy nosit nebudou. Narodili se do podmínek, ve kterých jsou boty luxusem, který znamená kvalitnější život.

Narozdíl od jiných problémů třetího světa je tento řešitelný. Stačí opravdu málo, dát starým botám, které nenosíme, druhou šanci, šanci zlepšit někomu dalšímu život.

Pomozte dětem


POMOZTE DĚTEM je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children in Need.

Projekt POMOZTE DĚTEM je založen na principu solidarity a dárcovství a probíhá kontinuálně již od roku 1998 (viz Výsledky jednotlivých ročníků). V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje POMOZTE DĚTEM nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence získala sbírka vysokou kredibilitu a známost mezi občany naší země. Jak vyplývá z každoročního průzkumu agentury STEM, je POMOZTE DĚTEM dlouhodobě nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírkou v ČR (viz Výzkumy a analýzy).

Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Každoročně je Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR.

Při posuzování přihlášených projektů je kladen důraz především na:
Zvyšování kvality života dětí.
Vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace.
Podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

Veřejná sbírka Pomozte dětem je organizována na základě rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy č.j.
S-MHMP/1016564/2012,1045562/2012 ze dne 20. 8. 2012 konané v období od 2. 10. 2012 na dobu neurčitou.

23.3. 2017 Dominik slavnostně předal při příležitosti vyvrcholení akce „S ČT Sport na vrchol“ ve Špindlerově Mlýně šek na 55.000 nadaci POMOZTE DĚTEM

Nadace pomozte dětem

Nadace pomozte dětem