MENU

Projekty On chrání

#Onchrání

Smarty Naturalis byl od počátku vyvíjen tak, aby měl co nejblíže k naší přírodě a životu v ní. To můžete posoudit i na jeho etiketě, kde kromě rostlin jsou i obrázky zvířat, ptáků a ryb.

A to všechno je spojeno s nápisem ,,pro všechny, kdo milují přírodu”, protože pro všechny z Vás takto smýšlející je tento nápoj určen. Smarty  v tomto duchu také chce přírodě i ,,něco” vracet. Z každého prodaného nápoje Smarty věnuje 1 korunu na projekty spojené s ochranou naší krásné přírody.