MENU

Proč Smarty není energeťák?

Smarty není na rozdíl od většiny energetických nápojů založen výhradně na látkách stimulujících, navozujících zpravidla jen krátkodobý́ efekt vzestupu psychické a fyzické výkonnosti. Smarty tyto látky unikátně a synergicky kombinuje s látkami navozujícími relaxaci. Vychází z poznání, že dosažení skutečné optimální psychické i fyzické výkonnosti je možné jen při snížení intenzity stresu, pocitu pohody, zlepšení koordinace a koncentrace. Smarty je zcela novým typem funkčního chytrého nápoje! Zažijte to na vlastní kůži!

 

Definice energetického nápoje dle návrhu EU

Energetický nápoj je definován  jako nápoj obsahující kofein a alespoň jednu z dalších složek: taurin, inozitol a glukuronolakton. Kromě limitu pro kofein (320 mg/l) je stanoven i limit pro taurin (4 000 mg/l), pro inozitol (200 mg/l) a pro glukuronolakton (2 400 mg/l). Dalším požadavkem je, že energetický nápoj nesmí na rozdíl od časté dosavadní reality obsahovat alkohol. Rovněž se stanovuje povinnost uvádět varování, že energetický nápoj nemá být kombinován s alkoholem ani s fyzickým cvičením. Varování před kombinací s alkoholem je dosud uváděno jen na dobrovolné bázi.

Zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie a toxikologie, kolektiv autorů „ZDRAVOTNÍ RIZIKA ENERGETICKÝCH NÁPOJŮ“

 

A SMARTY DRINK TYTO KOMBINACE NEOBSAHUJE!

Složení Smarty drinku naleznete zde.